Τζεκάκη, Μαριάννα

Η Μαριάννα Τζεκάκη είναι Αν. Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών, σχεδιασμού και υλοποίησης μαθηματικών δραστηριοτήτων και ανάλυσης διδακτικών φαινομένων στην τάξη των Μαθηματικών. Έχει επίσης σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, είναι συγγραφέας του βιβλίου "Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία" (1996) κι επιμελήθηκε την έκδοση του τόμου "Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών" που αποτέλεσε τη σύνθεση ενός ερευνητικού έργου αναφορικά με τη μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών ενώσεων σχετικών με τη μαθηματική εκπαίδευση και γραμματέας της Ένωσης Ερευνητών στη Διδακτική των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο