Τρίχα, Λύντια

Η Λύντια Τρίχα σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Από το 1987 ασχολείται με την έρευνα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και έχει επεξεργασθεί το αρχείο του Χαρίλαου Τρικούπη. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις βουλευτικές εκλογές του 19ου αιώνα και στη συγγραφή μιας βιογραφίας του Σπυρίδωνα Τρικούπη.
Το βιβλίο της "Δικηγορείν εν Αθήναις: Μια διαδρομή στουν 19ο αιώνα" (Αθήνα, 2003) βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2004.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο