Product

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Product

Υγιεινή και ασφάλεια στη χημειοθεραπεία

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, προστασία περιβάλλοντος

Κωδικός:
121085
Manufacturer: 
Description: 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει συνεχώς αλλαγές στις παραγωγικές διεργασίες και στις λειτουργικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, οι υγιείς επιχειρήσεις επενδύουν πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό και στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων σε κάθε επιχείρηση, και ένα πλήρες σχέδιο ορθής αναγνώρισης, εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών.

43,14 €

Availability: 
Available

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει συνεχώς αλλαγές στις παραγωγικές διεργασίες και στις λειτουργικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, οι υγιείς επιχειρήσεις επενδύουν πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό και στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων σε κάθε επιχείρηση, και ένα πλήρες σχέδιο ορθής αναγνώρισης, εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. Στο βιβλίο αναφέρονται με συστηματικό τρόπο οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Υποδεικνύονται επίσης τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Αναπτύσσοντας μία μεθοδολογία εκπόνησης μιας μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων, το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για την καταγραφή της επικινδυνότητας κάθε εργασιακού χώρου, και το πιο σημαντικό είναι ότι παρέχει ένα πρότυπο παράδειγμα εφαρμογής. Βασίζεται πάνω σε σύγχρονη βιβλιογραφία, σε διεθνή πρότυπα και στην πλέον πρόσφατη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με τον όρο Προστασία Περιβάλλοντος αναφερόμαστε στο σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών που αναλαμβάνει ο άνθρωπος για να ελέγξει εκπομπές ρύπων που οφείλονται σε συστηματικές δράσεις του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη και στην τεχνολογική του εξέλιξη. Τις τελευταίες δεκαετίες, με τη συνεχή βιομηχανική δραστηριότητα, τον καταναλωτισμό, την εντατικοποίηση του παραγωγικού κεφαλαίου, την αύξηση της συχνότητας & του όγκου των μεταφορών και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα περιστατικά ρύπανσης που εκδηλώνονται είναι εντονότερα και σοβαρότερα ως προς το δυσμενές αποτέλεσμα που προκαλούν στο περιβάλλον. Στο βιβλίο αυτό κατηγοριοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τις ανθρωπογενείς ρυπογόνες δραστηριότητες, παρουσιάζονται τα είδη των ρύπων που εκλύονται και αναφέρονται κατά περίπτωση οι κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την αναγνώριση και καταγραφή των περιβαλλοντικών κινδύνων σε μια επιχείρηση, ενώ παρέχεται ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και εκτίμησης της επικινδυνότητας αυτών μέσω ενός πρότυπου παραδείγματος εφαρμογής.
Subtitle: 
Με υπόδειγμα μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων
Publications Date: 
2007
Book ISBN: 
960-89407-0-2
Book pages: 
494
Book Dimensions: 
24χ17
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο

Η Δρ. Κωνσταντία Παπακωνσταντίνου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας, όπου διδάσκει το μάθημα «Ασφάλεια Εργασίας - Τεχνική Νομοθεσία». Έχει συμμετάσχει σε πλήθος μελετών ως σύμβουλος μηχανικός και διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας Επαγγελματικών Κινδύνων και Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το οποίο και απεφοίτησε το 1994. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αναγορεύθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2001. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων (IEA, SAVE, ALTENER, JOULE, ΕΠΕΑΕΚ, κ.λ.π.). Η πολυετής ερευνητική της δραστηριότητα έχει υποστηριχθεί από το ΙΚΥ, ενώ το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους περιοδικά και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Subtitle: 
Με υπόδειγμα μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων
Publications Date: 
2007
Book ISBN: 
960-89407-0-2
Book pages: 
494
Book Dimensions: 
24χ17
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο