Φιλιππούσης, Γιώργος

Ο συγγραφέας, Γιώργος Φιλιππούσης, είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση από το 1995. Ασχολείται ιδιαίτερα με την Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο και έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τομέα. Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων Master Instructor Office Specialist, European Computer Driving License (ECDL), και Cambridge IT Skills Award in Information Technology. Επίσης, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής (2004) στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα Πληροφορική στην Εκπαίδευση.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο