Θερμοδυναμική

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Τεχνική θερμοδυναμική

33,40 €
Θερμοδυναμική

Τεχνική θερμοδυναμική

13,75 €
Θερμοδυναμική
Δελίδης, Κωνσταντίνος
Ίων

Στοιχεία θερμοδυναμικής

11,01 €
Θερμοδυναμική
Φουντέας, Σωτήρης
Ίων

Στοιχεία θερμοδυναμικής

8,25 €
Θερμοδυναμική
Κρητικός, Κ.
Ίων

Πανεπιστημιακή φυσική

85,86 €
Θερμοδυναμική

Πανεπιστημιακή φυσική

75,73 €
Θερμοδυναμική
Young, Hugh D.
Εκδόσεις Παπαζήση

Μεταφορά μάζας και θερμότητας

112,50 €
Θερμοδυναμική

Μεταφορά θερμότητας

36,34 €
Θερμοδυναμική

Μετάδοση θερμότητος

26,55 €
Θερμοδυναμική
Κακάτσιος, Ξενοφών Κ.
Κλειδάριθμος

Θερμοδυναμική Ι

19,17 €
Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική για μηχανικούς

111,60 €
Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική για μηχανικούς

29,02 €
Θερμοδυναμική
Cengel, Yunus A.
Τζιόλα

Θερμοδυναμική για μηχανικούς

29,02 €
Θερμοδυναμική
Cengel, Yunus A.
Τζιόλα

Θερμοδυναμική

37,28 €
Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική

40,76 €
Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική

15,99 €
Θερμοδυναμική
Γκαρούτσος, Γιάννης Β.
SPIN

Σελίδες