Χατζή, Χριστίνα

Η Χριστίνα Χατζή σπούδασε νηπιαγωγός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι διορισμένη στη Β΄Νομαρχία Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία του νηπιαγωγείου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και του διπλώματος μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής του τμήματος επιστημών της αγωγής προσχολικής ηλικίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει από το 1996 σε δημόσια ΙΕΚ του ΟΕΕΚ και ΟΑΕΔ στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Δημιουργίας και Έκφρασης.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο