Product

Χρηματοοικονομική λογιστική

Product

Χρηματοοικονομική λογιστική

Χρηματοοικονομική λογιστική

Κωδικός:
175033
Description: 

[...] Το παρόν σύγγραμμα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" εκδόθηκε αρχικά το 1998, σε δύο τόμους. Ακολούθησε η δεύτερη έκδοση του το 2006, πάλι σε δύο τόμους. Από τη συγχώνευση των δύο τόμων του 2006 προήλθε η παρούσα έκδοση του ενός τόμου.

Λόγω της ενοποίησης των τόμων, έγινε αναδιάταξη της ύλη τους, συνένωση ορισμένων κεφαλαίων και αντικατάσταση άλλων με νέα. Τα τελευταία προέρχονται από το βιβλίο μου "Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική".

74,55 €

Availability: 
Available

[...] Το παρόν σύγγραμμα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" εκδόθηκε αρχικά το 1998, σε δύο τόμους. Ακολούθησε η δεύτερη έκδοση του το 2006, πάλι σε δύο τόμους. Από τη συγχώνευση των δύο τόμων του 2006 προήλθε η παρούσα έκδοση του ενός τόμου. Λόγω της ενοποίησης των τόμων, έγινε αναδιάταξη της ύλη τους, συνένωση ορισμένων κεφαλαίων και αντικατάσταση άλλων με νέα. Τα τελευταία προέρχονται από το βιβλίο μου "Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική". Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου χωρίζεται σε 4 μέρη.: - Χρηματοοικονομική Λογιστική. - Στοιχεία και Λογαριασμοί του Ενεργητικού. - Στοιχεία και Λογαριασμοί των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης. · - Λυμένες Ασκήσεις. Το πρώτο μέρος περιέχει 5 Κεφάλαια. Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ορισμός της Λογιστικής, οι κλάδοι της, καθώς και οι Αρχές, οι υποθέσεις και οι παραδοχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναπτύσσεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ενώ στο επόμενο, εξετάζονται τα θέματα της λογιστικοποίησης των συναλλαγών, της τήρησης του ημερολογίου και της ενημέρωσης των λογαριασμών. Το ενδιαφέρον στο τέταρτο Κεφάλαιο εστιάζεται στα θέμα της διενέργειας της απογραφής και των εγγραφών προσαρμογής, ενώ στο πέμπτο στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει 13 Κεφάλαια. Στις σελίδες αυτών των Κεφαλαίων εξετάζονται τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της λογιστικής απεικόνισης και αποτίμησης των στοιχείων του μη κυκλοφορούντος και του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Στα παραρτήματα τους παρουσιάζεται η λογιστική αντιμετώπιση του φόρου προστιθέμενης αξίας και εξετάζεται το θέμα της τήρησης των λογαριασμών τάξεως. Στο 4 Κεφάλαια του τρίτου μέρους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των προβλέψεων. Στο τελευταίο Κεφάλαιο εξετάζονται τα λογιστικά θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των κερδών προς διάθεση και τις μεταβολές στα στοιχεία της καθαρής θέσης. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των λογιστικών θεμάτων για τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης διέπεται από τη μεθοδολογία της λογιστικής βιβλιογραφίας, τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και τις οδηγίες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι λύσεις των ασκήσεων που παρουσιάζονται στο τέταρτο μέρος του βιβλίου, βασίζονται στις μεθόδους που αναπτύσσονται στα προηγούμενα Κεφάλαια και ειδικότερα στους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στο παράρτημα του βιβλίου παρουσιάζεται το Σχέδιο Λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. [...] (από τον πρόλογο της 3ης έκδοσης του συγγραφέα)
Subtitle: 
Θεωρητικά και πρακτικά θέματα: Αρχές λογιστικής: Γενικό λογιστικό σχέδιο: Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Publications Date: 
2011
Book ISBN: 
960-8249-84-8
Book pages: 
1062
Book Dimensions: 
24χ17
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο
Subtitle: 
Θεωρητικά και πρακτικά θέματα: Αρχές λογιστικής: Γενικό λογιστικό σχέδιο: Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Publications Date: 
2011
Book ISBN: 
960-8249-84-8
Book pages: 
1062
Book Dimensions: 
24χ17
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο