Απέργης, Νικόλαος

Ο Νικόλαος Απέργης είναι καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει ειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης μακροοικονομικής, νομισματικής θεωρίας και πολιτικής και διεθνών χρηματαγορών.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο