Ευελπίδης, Χρ. - Μυλωνάς Αλ. Κ. - Δερτίλης, Π. - Σικελιανός, Αγγ. - Αθανασιάδης Γ. - Παράσχου, Κλ. - Οικονομοπούλου, Χρ.