Κουτσελίνη, Μαίρη

Η Μαίρη Κουτσελίνη - Ιωαννίδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και Διευθύντρια της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων. Έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ανάπτυξη Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων στο State University of New York at Albany. Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα, στα ελληνικά και αγγλικά, σε διεθνή περιοδικά στους τομείς της έρευνας και διδασκαλίας της, όπως σε θέματα Εκπαιδευτικής πολιτικής, Ανάπτυξης Προγραμμάτων και Αξιολόγησης, Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευτών. Κατά το διάστημα 2002-2005 συμμετείχε στο Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) για την πραγμάτωση των στόχων της Λισσαβόνας στο θέμα "Training of Teachers and Trainers". Συμμετέχει στην Επιτροπή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη Μικτή Επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιολόγησης του Προγράμματος Προ-υπηρεσιακής Κατάρτισης Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης προγραμμάτων και προσωπικού. Είναι, επίσης, μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης από το 1998 μέχρι σήμερα. Προΐσταται ως συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και είναι ενεργό μέλος σε Διεθνείς Ακαδημαϊκές Οργανώσεις - Association for supervision and curriculum development (ASCD-USA), - The curriculum association (U.K.), - International Study Association of teachers' Thinking (ISATT), -European Association for Research on learning and instruction (EARLI), International Association for the Evaluation of the educational Achievement (IEA), Children's Identity and Citizenship in Europe (CICE).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο