Παντίδος, Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Παντίδος είναι σύμβουλος στρατηγικής και μάρκετιγκ και πωλήσεων. Έχει διατελέσει στέλεχος και σύμβουλος σε μεγάλο αριθμό πολυεθνικών και ελληνικών εταιριών από διαφόρους κλάδους της οικονομίας όπως Nestle Hellas SA, Gillete UK Ltd, Gillette Group Italy SrL, Notos Com, Procter & Gamble Ελλάδος ΕΠΕ, Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος, κλπ. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλά τέσσερις γλώσσες και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία του μάρκετιγκ σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο