Έρευνα - Μεθοδολογία

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

26,75 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

22,21 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

16,15 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Μέθοδοι έρευνας

88,68 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Η σφυγμομέτρηση

5,60 €
Έρευνα - Μεθοδολογία
Κατζουράκης, Γιώργος
Εκδόσεις Καστανιώτη

Σελίδες